Holdoplysninger for Dansk A-niveau

Studiestart- og slutdato: 20 aug 2019 - 20 maj 2020

Adgangskrav: 0-niveau

Tilrettelæggelse: Holdet er planlagt som aftenundervisning med 11,11 SU-lektioner om ugen. Aalborg City Gymnasium, På Sporet 4, 9000 Aalborg

Evt. bemærkning: Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

Undervisningen er tilrettelagt med 10 lektioner a 50 minutter om ugen.
Der afholdes både mundtlig og skriftlig eksamen i eksamensterminen maj-juni 2019.

Skema:

Tid MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
08.05-08.55      
09.00-09.50      
10.00-10.50      
10.55-11.45      
12.15-13.05      
13.10-14.00      
14.15-15.05      
15.10-16.00      
16.05-16.55  da-0A-a da-0A-a 
17.00-17.50  da-0A-a da-0A-a 
18.00-18.50  da-0A-a da-0A-a 
18.55-19.45  da-0A-a da-0A-a 
19.50-20.40  da-0A-a da-0A-a 
20.45-21.35      
21.40-22.30